Laborec č. 4

Organizácia: MO SRZ Medzilaborce

Okres: Medzilaborce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1150-1-1

Čiastkové povodie rieky Laborec od obce Hrabovec nad Laborcom po ústie potoka Vydraňka v meste Medzilaborce a potok Viľšava od ústia po pramene. Laborec č. 4 - 4-1150-1-1

Laborec č. 5

Organizácia: MO SRZ Medzilaborce

Okres: Medzilaborce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1160-4-1

Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia potoka Vydraňka v meste Medzilaborce po pramene. Laborec č. 5 - 4-1160-4-1

VN Zbojné

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Medzilaborce

Rozloha: 4 ha

Číslo: 4-4020-4-1

Vodná plocha nádrže pri obci Zbojné. VN Zbojné - 4-4020-4-1

Vydraňka

Organizácia: MO SRZ Medzilaborce

Okres: Medzilaborce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-4130-4-1

Potok Vydraňka od ústia v Medzilaborciach po pramene. Vydraňka - 4-4130-4-1

Výrava

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Medzilaborce, Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-4150-4-1

Potok Výrava od ústia pri obci Jabloň po pramene, mimo VN Zbojné. Výrava - 4-4150-4-1

VN Danova

Organizácia: MO SRZ Medzilaborce

Okres: Medzilaborce

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3320-4-1

Vodná plocha nádrže pri meste Medzilaborce. VN Danova - 4-3320-4-1