Nitra č. 4

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-1430-1-1

Čiastkové povodie rieky Nitry od cestného mosta v obci Koniarovce po ústie potoka Vyčoma pri obci Praznovce, prítoky Dršňa, Lišňa od ústia po pramene, potok Chotina od ústia po teleso hrádze VN Nemečky a potok Železnica od ústia po...

Radošina č. 2

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-2190-1-1

Čiastkové povodie Radošiny od cestného mosta v obci Biskupová po pramene a potoky Lavinka, Vieska a Blatnica od ústia po pramene. Radošina č. 2 - 2-2190-1-1

VN Duchonka

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Topoľčany

Rozloha: 12 ha

Číslo: 2-4710-1-1

Vodná plocha nádrže (12ha) pri obci Podhradie. Zákaz lovu z priehradného telesa stavby a jej funkčných objektov. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch...

OR Chrabrany

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-1530-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Chrabrany. OR Chrabrany - 2-1530-1-1

OR Dvorany nad Nitrou

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-1560-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Dvorany nad Nitrou. OR Dvorany nad Nitrou - 2-1560-1-1

VN Malé Bedzany

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 9 ha

Číslo: 2-4980-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Malé Bedzany, Bedziansky potok od ústia po pramene. VN Malé Bedzany - 2-4980-1-1

VN Nemečky

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 18 ha

Číslo: 2-5080-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Nemečky. VN Nemečky - 2-5080-1-1

VN Tesáre

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 20 ha

Číslo: 2-5360-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Tesáre. VN Tesáre - 2-5360-1-1

OR Ludanice

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-1730-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitry pri obci Ludanice.

OR Oponice

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-1850-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Oponice. Priemerná hĺbka ramena je cca 3m.