Sobranecký potok č. 1

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Sobrance

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2380-1-1

Sobranecký potok od ústia po mesto Sobrance. Sobranecký potok č. 1 - 4-2380-1-1

Sobranecký potok č. 2

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Sobrance

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2390-1-1

Sobranecký potok od mesta Sobrance po pramene. Sobranecký potok č. 2 - 4-2390-1-1

Uh č. 2

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce,Sobrance

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3060-1-1

Čiastkové povodie rieky Uh od cestného mosta pri obci Pavlovce nad Uhom po štátnu hranicu SR - Ukrajina a odstavené ramená pri obci Bajany a Vysoká nad Uhom. Uh č. 2 - 4-3060-1-1

VN Kolibabovce

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Sobrance

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3490-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Kolibabovce. VN Kolibabovce - 4-3490-1-1

Orechovský potok

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Sobrance

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1860-4-1

Orechovský potok od ústia do záchytného kanála po VN Kolibabovce. Orechovský potok - 4-1860-4-1

Okna č. 1

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Sobrance

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1560-4-1

Potok Okna od ústia po VN Vyšná Rybnica. Okna č. 1 - 4-1560-4-1

Okna č. 2

Organizácia: LESY OZ Sobrance

Okres: Sobrance

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1570-4-1

Potok Okna od ústia do VN Vyšná Rybnica po ústie potoka Barlahov. Okna č. 2 - 4-1570-4-1

Olšinský potok

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Sobrance

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1640-4-1

Olšinský potok od ústia po pramene. Olšinský potok - 4-1640-4-1

VN Vyšná Rybnica

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Sobrance

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-3970-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Vyšná Rybnica. VN Vyšná Rybnica - 4-3970-1-1

VN Blatce / Lapoš/

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Sobrance

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3230-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Choňkovce. VN Blatce /Lapoš/ - 4-3230-1-1