Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-4140-1-1

Výpustný kanál od sútoku s riekou Laborec po teleso hrádze VN Zem plínska Šírava pri obci Zalužice. V úseku 200m od telesa hrádze smerom dole prúdom je zimovisko a neresisko rýb v období od 01.02. do 15.06 -zákaz lovu rýb! ...

Odpadový kanál EVO Vojany

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-1550-1-1

Čiastkové povodie odpadového kanála oteplenej vody od ústia po MVE. Odpadový kanál EVO Vojany - 4-1550-1-1

Čierna voda

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0330-1-1

Čiastkové povodie rieky Čierna voda od ústia pri obci Stretávka po výpustné zariadenie VN Zemplínska Šírava. Čierna voda - 4-0330-1-1

Duša

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0440-1-1

Potok Duša od ústia pri obci Raškovce po pramene. Duša - 4-0440-1-1

Laborec č. 1

Organizácia:

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1120-1-1

Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia do Latorice po ústie rieky Uh pri obci Drahňov a odstavené ramená Lykotex, Szűgoly, Drahňovský les a pri obciach Drahňov a Oborín. Laborec č. 1 - 4-1120-1-1

Laborec č. 2

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1130-1-1

Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia rieky Uh pri obci Drahňov po cestný most so stavidlom v obci Strážske - Krivošťany. Laborec č. 2 - 4-1130-1-1

Latorica č. 3

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1200-1-1

Čiastkové povodie rieky Latorica od osady Vilhaň po 23 rkm hrádze Latorice (Csonka) a odstavené ramená Karacsonyka, Bitric, Berkeš, Hojgoš, Bufet, Popokmulató, Szakadék, Tehenszoros, Kisőrvény, Várszőg a Csonka. Latorica č....

VN Zemplínska Šírava

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Michalovce

Rozloha: 3500 ha

Číslo: 4-4030-1-4

Vodná plocha nádrže od priehradného telesa po napájací kanál pri obci Petrovce nad Laborcom a po cestný most v obci Lúčky. VN Zemplínska Šírava -...

Uh č. 2

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce,Sobrance

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3060-1-1

Čiastkové povodie rieky Uh od cestného mosta pri obci Pavlovce nad Uhom po štátnu hranicu SR - Ukrajina a odstavené ramená pri obci Bajany a Vysoká nad Uhom. Uh č. 2 - 4-3060-1-1

Uh č. 1

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3050-1-1

Čiastkové povodie rieky Uh od ústia do Laborca pri obci Drahňov po cestný most pri obci Pavlovce nad Uhom a odstavené rameno Fokgődri pri osade Krišovská Liesková. Uh č. 1 - 4-3050-1-1