Bodrog č. 1a

Organizácia: MO SRZ Streda nad Bodrogom

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0140-1-1

Čiastkové povodie rieky Bodrog od štátnej hranice SR - Maďarsko (rkm 0,0) po sútok Bodrogu s Roňavou (rkm 1,1), časť odstaveného ramena Bodrogu pri obci Klin nad Bodrogom „Patova“ a čiastkové povodie Bereckého prívodného kanála od...

VN Sečovce

Organizácia: MO SRZ Sečovce

Okres: Trebišov

Rozloha: 8 ha

Číslo: 4-3760-1-1

Vodná plocha nádrže pri meste Sečovce. VN Sečovce - 4-3760-1-1

Latorica č. 1

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1180-1-1

Čiastkové povodie rieky Latorica od ústia Ondavy po ústie rieky Laborec. Latorica č. 1 - 4-1180-1-1

Latorica č. 2

Organizácia: MO SRZ Kráľovský Chlmec

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1190-1-1

Čiastkové povodie rieky Latorica od ústia Laborca po osadu Vilhaň a odstavené ramená v povodí revíru. Latorica č. 2 - 4-1190-1-1

Latorica č. 4

Organizácia: MO SRZ Čierna nad Tisou

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1210-1-1

Čiastkové povodie rieky Latorica od hrádze / 23 rkm / po štátnu hranicu SR - Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru. Latorica č. 4 - 4-1210-1-1

Ondava č. 1

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1650-1-1

Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia do Latorice po ústie rieky Tople. Ondava č. 1 - 4-1650-1-1

Roňava č. 1

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2120-1-1

Čiastkové povodie rieky Roňava od štátnej hranice SR - Maďarsko po ústie Kuzmického potoka pri obci Kuzmice. Roňava č. 1 - 4-2120-1-1

Roňava č. 2

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2130-1-1

Čiastkové povodie rieky Roňava od ústia Kuzmického potoka pri obci Kuzmice po pramene. Roňava č. 2 - 4-2130-1-1

Tisa

Organizácia: MO SRZ Čierna nad Tisou

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2800-1-1

Čiastkové povodie rieky Tisa od štátnej hranice SR - Maďarsko po štátne hranice SR - Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru. Tisa - 4-2800-1-1

Topľa č. 1

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2810-1-1

Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia do Ondavy po betónovú priehradu pri obci Sečovská Polianka. Topľa č. 1 - 4-2810-1-1