Bodrog č. 1b

Organizácia: MO SRZ Streda nad Bodrogom

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0141-1-1

Čiastkové povodie rieky Bodrog od sútoku Bodrogu s Roňavou(rkm 1,1) po ústie Ondavy a Latorice a odstavené ramená pri obci Somotor- Vecs, odstavené rameno v obci Streda nad Bodrogom - "Malogya", odstavené rameno pri obci Klin nad Bodrogom a...

Slaná č. 1

Organizácia: MO SRZ Tornaľa

Okres: Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava

Rozloha: 48 ha

Číslo: 3-3730-1-1

Čiastkové povodie rieky Slaná od hraničného kameňa na slovenskej strane štátnej hranice SR - MR po cestný most v obci Bretka vrátane prítokov a Koňský potok od ústia do rieky Slaná po cestný most v obci Štrkovec. Úsek toku od...

Bodrog č. 1a

Organizácia: MO SRZ Streda nad Bodrogom

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0140-1-1

Čiastkové povodie rieky Bodrog od štátnej hranice SR - Maďarsko (rkm 0,0) po sútok Bodrogu s Roňavou (rkm 1,1), časť odstaveného ramena Bodrogu pri obci Klin nad Bodrogom „Patova“ a čiastkové povodie Bereckého prívodného kanála od...

Bodva č. 1

Organizácia: MO SRZ Moldava nad Bodvou

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0150-1-1

Čiastkové povodie rieky Bodva od štátnej hranice SR - Maďarsko po cestný most v obci Hatiny. Bodva č. 1 - 4-0150-1-1

Bodva č. 2

Organizácia: MO SRZ Moldava nad Bodvou

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0160-1-1

Čiastkové povodie rieky Bodva od cestného mosta v obci Hatiny po ústie potoka Teplica v obci Jasov. Bodva č. 2 - 4-0160-1-1

Brusník

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0200-1-1

Potok Brusník od ústia pod Spišskou Novou Vsou po cestný most v obci Letanovce. Brusník - 4-0200-1-1

Čierna voda

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0330-1-1

Čiastkové povodie rieky Čierna voda od ústia pri obci Stretávka po výpustné zariadenie VN Zemplínska Šírava. Čierna voda - 4-0330-1-1

Duša

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0440-1-1

Potok Duša od ústia pri obci Raškovce po pramene. Duša - 4-0440-1-1

Hnilec č. 1

Organizácia: MO SRZ Gelnica

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0550-1-1

Čiastkové povodie rieky Hnilec od cestného mosta pri obci Jaklovce po cestný most pri Huti Matilda pri obci Prakovce. Hnilec č. 1 - 4-0550-1-1

Hornád č. 3

Organizácia: MO SRZ Krompachy

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0650-1-1

Čiastkové povodie rieky Hornád od železničného mosta Margecany (smerom na Kľuknavu) po cestný most v obci Kolinovce. Hornád č. 3 - 4-0650-1-1