Cirocha č. 1

Organizácia: MO SRZ Snina

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0260-1-1

Čiastkové povodie rieky Cirocha od ústia nad mestom Humenné po teleso hrádze VN Starina. Cirocha č. 1 - 4-0260-1-1

Stežná

Organizácia: MO SRZ Snina

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2440-4-1

Potok Stežná od ústia v obci Ubľa po pramene. Stežná - 4-2440-4-1

VN Starina

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ Košice

Okres: Snina

Rozloha: 303 ha

Číslo: 4-3810-4-3

Vodná plocha vodárenskej nádrže od telesa hrádze po koniec vzdutia pri max. prevádzkovej hladine 340 m.n.m. VN Starina - 4-3810-4-3

VN Veľká Bystrá

Organizácia: MO SRZ Snina

Okres: Snina

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3870-1-1

Vodná plocha nádrže pri meste Snina. VN Veľká Bystrá - 4-3870-1-1

Pčolinka

Organizácia: MO SRZ Snina

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1880-4-1

Potok Pčolinka od ústia v meste Snina po pramene. Pčolinka - 4-1880-4-1

Perechodovec

Organizácia: MO SRZ Snina

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1890-4-2

Potok Perechodovec od ústia po pramene. Perechodovec - 4-1890-4-2

Bystrá (snina)

Organizácia: MO SRZ Snina

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0220-4-2

Potok Bystrá od ústia po pramene. Bystrá (snina) - 4-0220-4-2

Chotinka

Organizácia: MO SRZ Snina

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0250-4-2

Potok Chotinka od ústia v obci Stakčín po pramene. Chotinka - 4-0250-4-2

Cirocha č. 2

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ Košice

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0270-4-2

Čiastkové povodie rieky Cirocha od ústia do VN Starina po pramene a potoky Stružica, Dara, Hricov a Starínsky od ústia po pramene. Cirocha č. 2 - 4-0270-4-2

VN Mlynisko

Organizácia: MO SRZ Snina

Okres: Snina

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3610-1-1

Vodná plocha nádrže v meste Snina. VN Mlynisko - 4-3610-1-1