VN Budmerice II.

Organizácia: MsO SRZ Pezinok

Okres: Pezinok

Rozloha: 40 ha

Číslo: 1-1280-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Budmerice. Zákaz lovu z vytvorených priechodov v bočnej betónovej vlnolamovej hrádzi, ktoré umožňujú prístup k vodnej ploche. VN Budmerice II....

VN Kučišdorf

Organizácia: MsO SRZ Pezinok

Okres: Pezinok

Rozloha: 7 ha

Číslo: 1-1340-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Pezinok. VN Kučišdorf - 1-1340-1-1

Rybník č. 1 - Majerský

Organizácia: VLM SR Malacky VO Záhorie

Okres: Malacky

Rozloha: 4 ha

Číslo: 1-0630-1-2

Vodná plocha prvého rybníka sústavy rybníkov Rakáreň na L00 Malina - LS Bažantnica Malacky. Rybník č. 1 - Majerský - 1-0630-1-2

Štrkovisko Dolná Tehelňa Pezinok

Organizácia: MsO SRZ Pezinok

Okres: Pezinok

Rozloha: 4 ha

Číslo: 1-0880-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri meste Pezinok. Štrkovisko Dolná Tehelňa Pezinok - 1-0880-1-1

VN Panonský Les

Organizácia: MsO SRZ Pezinok

Okres: Pezinok

Rozloha: 4 ha

Číslo: 1-1380-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Svätý Jur pri Bratislave. VN Panonský Les - 1-1380-1-1

VN Slnečné Údolie

Organizácia: MsO SRZ Pezinok

Okres: Pezinok

Rozloha: 2 ha

Číslo: 1-1400-1-1

Vodná plocha nádrže pri meste Pezinok. VN Slnečné Údolie - 1-1400-1-1

VN Šenkvice

Organizácia: MsO SRZ Pezinok

Okres: Pezinok

Rozloha: 11 ha

Číslo: 1-1410-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Šenkvice. VN Šenkvice - 1-1410-1-2

VN Zadný Šúr

Organizácia: MsO SRZ Pezinok

Okres: Pezinok

Rozloha: 16 ha

Číslo: 1-1450-1-1

Vodná plocha nádrže pri meste Modra. VN Zadný Šúr - 1-1450-1-1

VN Modra - Harmónia

Organizácia: MsO SRZ Pezinok

Okres: Pezinok

Rozloha: 1 ha

Číslo: 1-1370-1-1

Vodná plocha nádrže pri meste Modra. VN Modra - Harmónia - 1-1370-1-1

Šúrsky potok

Organizácia: MsO SRZ Pezinok

Okres: Pezinok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 1-1220-1-1

Šúrsky potok od cestného mosta Vajnory - Čierna Voda po ústie potoka Saulach. Šúrsky potok - 1-1220-1-1