VN Tríbeč - Sekanina

Organizácia: LESY OZ Topoľčianky

Okres: Zlaté Moravce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-5410-1-1

Vodná plocha nádrže pri chate Tríbeč pri obci Velčice.

VN Hruboňovo - Výčapky

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Nitra

Rozloha: 12 ha

Číslo: 2-4790-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Hruboňovo.

Nitrica č. 2

Organizácia: MsO SRZ Partizánske

Okres: Partizánske

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-1460-4-1

Čiastkové povodie Nitrice od cestného mosta v obci Skačany po ústie potoka Hradištnica a potok Hradištnica...

VN Bulkovec č. 1

Organizácia:

Okres: Senica

Rozloha: 16 ha

Číslo: 2-0200-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Šajdíkovo - Humence pri chate Bulkovec