Biela Orava č. 1

Organizácia: MO SRZ Námestovo

Okres: Námestovo

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0070-1-1

Čiastkové povodie Bielej Oravy od cestného mosta Námestovo - Tvrdošín po ústie Veselovianky. Biela Orava č. 1 - 3-0070-1-1

Hruštínka

Organizácia: MO SRZ Námestovo

Okres: Námestovo

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1180-4-1

Čiastkové povodie potoka Hruštínka od ústia do Bielej Oravy po pramene.

Riečka

Organizácia: MO SRZ Námestovo

Okres: Námestovo

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3230-4-2

Riečka od ústia do potoka Veselianka po pramene. Riečka - 3-3230-4-2

Veselianka

Organizácia: MO SRZ Námestovo

Okres: Námestovo

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4870-4-1

Veselianka od vtoku do Bielej Oravy po pramene, vrátane prítokov. Veselianka - 3-4870-4-1

Klinianka

Organizácia: MO SRZ Námestovo

Okres: Námestovo

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1580-4-1

Čiastkové povodie potoka Klinianka (Novoťanka) od ústia do Bielej Oravy po pramene. Klinianka - 3-1580-4-1

Michalovka

Organizácia: MO SRZ Námestovo

Okres: Námestovo

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2250-4-2

Michalovka od ústia do VN Orava po pramene. Michalovka - 3-2250-4-2

Biela Orava č. 2

Organizácia: MO SRZ Námestovo

Okres: Námestovo

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0080-5-1

Čiastkové povodie Bielej Oravy od ústia Skalkového potoka po sútok s Mútňankou. Biela Orava č. 2 - 3-0080-5-1

Biela Orava č. 3

Organizácia: MO SRZ Námestovo

Okres: Námestovo

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0090-4-1

Čiastkové povodie Bielej Oravy od sútoku s Mútňankou po pramene. Biela Orava č. 3 - 3-0090-4-1

Lomnica (NO)

Organizácia: MO SRZ Námestovo

Okres: Námestovo

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2040-4-2

Lomnica od ústia do Bielej Oravy po pramene. Lomnica (NO) - 3-2040-4-2

Mútňanka

Organizácia: MO SRZ Námestovo

Okres: Námestovo

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2400-4-1

Čiastkové povodie potoka Mútňanka od ústia do Bielej Oravy po pramene. Mútňanka - 3-2400-4-1