Jazero Bakomy

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-1400-1-1

Vodná plocha jazera pri obci Štiavnické Bane. Jazero Bakomy - 3-1400-1-1

Jazero Belianske

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-1410-1-1

Vodná plocha jazera pri meste Banská Štiavnica. Jazero Belianske - 3-1410-1-1

Jazero Evička

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-1420-1-1

Vodná plocha jazera v obci Štiavnické Bane. Jazero Evička - 3-1420-1-1

Jazero Halčianske

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-1430-1-1

Vodná plocha jazera v obci Banská Belá. Jazero Halčianske - 3-1430-1-1

Jazero Klinger

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-1440-4-1

Vodná plocha jazera pri meste Banská Štiavnica Jazero Klinger - 3-1440-4-1

Jazero Winšachtské

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-1460-1-1

Vodná plocha jazera v obci Štiavnické Bane. jazero Winšachtské - 3-1460-1-1

Rimava č. 2

Organizácia: MsO SRZ Rimavská Sobota

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3260-1-1

Čiastkové povodie rieky Rimava od ústia potoka Teška pri obci Číž po cestný most pri Sídlisku Západ (pri budove Povodia Hrona) v meste Rimavská Sobota a prítoky Mačací, Belinský, Dubovský, Močiar, Gemerčecký potok. ...

Rybník Zelené

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Poltár

Rozloha: 18 ha

Číslo: 3-3570-1-2

Vodná plocha rybníka pri obci Poltár - časť Zelené. Rybník Zelené - 3-3570-1-2

VN Bottovo

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 15 ha

Číslo: 3-4940-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Bottovo. VN Bottovo - 3-4940-1-2

VN Hostice

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 31 ha

Číslo: 3-5060-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Hostice. VN Hostice - 3-5060-1-2