Bacúšsky potok

Organizácia: LESY OZ Beňuš

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0010-4-1

Bacúšsky potok od ústia do Hrona po pramene. Bacúšsky potok - 3-0010-4-1

Banský potok (lučenec)

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Poltár

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0020-4-1

Banský potok od ústia do Ipľa v obci Breznička po pramene. Banský potok (lučenec) - 3-0020-4-1

Bebrava (Krupina)

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0030-4-1

Potok Bebrava od ústia do Krupinice po pramene (mimo VN Krupina). Bebrava (Krupina) - 3-0030-4-1

Belá č. 1

Organizácia: MO SRZ Liptovský Hrádok

Okres: Lipt. Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0040-4-1

Čiastkové povodie rieky Belá od ústia do Váhu v Liptovskom Hrádku po cestný most v Podbanskom. K revíru patria potoky Pribylina, Račková od ústia do Belej po kamennú hať v ústí Račkovej doliny, potok Landorovec a potoky v Rakytinách nad...

Belá č. 2

Organizácia: Lesy TANAP-u OZ Liptovský Hrádok

Okres: Lipt. Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0041-4-1

Čiastkové povodie rieky Belá od cestného mosta v Podbanskom po pramene vrátane prítokov Bystrá a Kamenistý potok od ústia po pramene. Belá č. 2 - 3-0041-4-1

Belá č. 1 - chovné potoky

Organizácia: MO SRZ Liptovský Hrádok

Okres: Lipt. Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0050-4-2

Mlynský potok od ústia do rieky Belá po pramene, vrátane prítokov. Belá č. 1 - chovné potoky - 3-0050-4-2

Belujský potok

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina, Banská Štiavnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0060-4-1

Belujský potok od ústia do VN Sebechleby po pramene. Belujský potok - 3-0060-4-1

Biela Orava č. 2

Organizácia: MO SRZ Námestovo

Okres: Námestovo

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0080-5-1

Čiastkové povodie Bielej Oravy od ústia Skalkového potoka po sútok s Mútňankou. Biela Orava č. 2 - 3-0080-5-1

Biela Orava č. 3

Organizácia: MO SRZ Námestovo

Okres: Námestovo

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0090-4-1

Čiastkové povodie Bielej Oravy od sútoku s Mútňankou po pramene. Biela Orava č. 3 - 3-0090-4-1

Biela Voda - chovné potoky

Organizácia: MO SRZ Púchov

Okres: Púchov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0100-4-2

Potoky Bezdedovský, Ihrištský, Hoštinský, mimo VN Hoštiná I., II., ďalej potoky Kozinovec, Drdákovský, Gabčo, Mladoňovský, Tisovský, Baluchovský a Beňadín od ústia do potoka Biela Voda po pramene. Biela Voda - chovné...