Ondava č. 4

Organizácia: MO SRZ Stropkov

Okres: Stropkov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1680-1-1

Čiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta v obci Lomné po cestný most medzi obcami Duplín a Stročín a potoky Brusnička, Vojtovec a Chotčianka od ústia po pramene. Ondava č. 4 - 4-1680-1-1

VN Stropkov

Organizácia: MO SRZ Stropkov

Okres: Stropkov

Rozloha: 6 ha

Číslo: 4-3840-1-1

Vodná plocha nádrže v meste Stropkov. VN Stropkov - 4-3840-1-1

VN Bokša I., II.

Organizácia: MO SRZ Stropkov

Okres: Stropkov

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3240-1-1

Vodná plocha nádrží pri obci Bokša. VN Bokša I., II. - 4-3240-1-1