Skalisko

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Detva

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3710-4-1

Potok Skalisko od ústia do rieky Slatina v lokalite Slanec po pramene (mimo VN Skalisko). Skalisko - 3-3710-4-1

Slatina č. 2

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen, Detva

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3750-4-1

Čiastkové povodie rieky Slatina od hate MVE v Pstruši pod Čiernym mostom po hrádzové teleso VN Hriňová. Slatina č. 2 - 3-3750-4-1

Slatina č. 3

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ B. Bystrica

Okres: Detva

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3760-4-2

Čiastkové povodie rieky Slatina od ústia do VN Hriňová po pramene a potoky Huková, Sučí, Trkotský od ústia po pramene. Slatina č. 3 - 3-3760-4-2

Detviansky potok

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Detva

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0670-4-1

Detviansky potok od ústia do rieky Slatina v meste Detva po pramene vrátane prítokov. Detviansky potok - 3-0670-4-1

Bystrý potok (zvolen)

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Detva

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0440-4-1

Bystrý potok od ústia do rieky Slatina v obci Hriňová - Krivec po pramene vrátane prítoku Riečka. Bystrý potok (zvolen) - 3-0440-4-1

Dúbravský potok (zvolen)

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Detva

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0780-4-1

Čiastkové povodie Dúbravského potoka od ústia do rieky Slatina pri obci Pstruša po pramene. Dúbravský potok (zvolen) - 3-0780-4-1

VN Skalisko

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Detva

Rozloha: 8 ha

Číslo: 3-5740-1-1

Vodná plocha nádrže na toku Skalisko nad obcou Hriňová. VN Skalisko - 3-5740-1-1