Hlavný kanál Csóványos

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 8 ha

Číslo: 2-0680-1-1

Vodná plocha hlavného kanála od okresných hraníc Komárno -Šaľa po obec Žiharec. charakteristika  revíru :hĺba 0,30 m – 1 m ; dno piesočnato - bahnisté;   Hlavný kanál Csóványos -...

Rybníčky Vlčany

Organizácia: MO SRZ Vlčany

Okres: Šaľa

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-2390-1-2

Vodná plocha šiestich rybníčkov v obci Vlčany. Rybníčky Vlčany - 2-2390-1-2

Rybník Amerika III.

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-2400-1-1

Vodná plocha rybníka a prítokový kanál (časť bývalého starého ramena Váhu) pri obci Trnovec nad Váhom. hĺba 0,5 m – 3 m ; dno piesočnato - bahnisté; breh...

Rybník Šúgo Selice

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-2470-1-2

Vodná plocha starého ramena Váhu v katastri obce Selice. Rybník Šúgo Selice - 2-2470-1-2

Rybník Vizállás

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 7 ha

Číslo: 2-2500-1-1

Vodná plocha starého ramena Váhu pri obci Trnovec nad Váhom.hĺba 0,50 m – 3 m , dno piesočnato - bahnisté. Rybník Vizállás - 2-2500-1-1

Rybníky Teheľňa I,II, III Žiharec

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 5 ha

Číslo: 2-2560-1-1

Tri vodné plochy oddelené násypom pri obci Žiharec. Rybníky Teheľňa I,II, III Žiharec - 2-2560-1-1

Štrkovisko Kráľová nad Váhom

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 5 ha

Číslo: 2-3550-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Kráľová nad Váhom.hĺba 0,5 m – 5 m ; dno štrkovito-ílovité Štrkovisko Kráľová nad Váhom - 2-3550-1-1

Váh č. 2

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 300 ha

Číslo: 2-4370-1-1

Čiastkové povodie Váhu od 35 rkm pod obcou Neded po priejradné teleso vodnej nádrže Kráľová charakteristika  revíru :hĺba 0,5 m – 11m ; dno štrkovito-piesočnaté s nánosom bahna; porast –...

Rybník Dlhá

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-2420-1-2

Vodná plocha rybníka Dlhá v katastri obce Dlhá nad Váhom. Rybník Dlhá - 2-2420-1-2

Rybník Nagy - Bikáš

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 4 ha

Číslo: 2-2440-1-1

Vodné plochy rybníkov Nagy Bikáš v obci Selice. Rybník Nagy - Bikáš - 2-2440-1-1