Váh č.18

Organizácia: MsO SRZ Ružomberok

Okres: Ružomberok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4680-6-1

Rieka Váh od ústia rieky Oravy pri Kraľovanoch po lávku pre peších pri stanici SAD v Ružomberku a rieka Váh od cestného mosta pri železničnej stanici v Ružomberku po Jamborov prah nad závodom SCP Ružomberok. Váh č.18 -...

Váh č.18-A a Revúca

Organizácia: MsO SRZ Ružomberok

Okres: Ružomberok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4690-6-2

Rieka Váh od lávky pre peších pri stanici SAD v Ružomberku po cestný most pri železničnej stanici v Ružomberku a riečka Revúca od ústia do Váhu po cestný most pri hoteli Savoy v Ružomberku. Váh č.18-A a Revúca - 3-4690-6-2

Váh č.19

Organizácia: MsO SRZ Ružomberok

Okres: Ružomberok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4700-4-1

Čiastkové povodie rieky Váh od Jamborovho prahu pri SCP Ružomberok po teleso hrádze VVN Bešeňová pri obci Bešeňová. Váh č.19 - 3-4700-4-1

Revúca

Organizácia: MsO SRZ Ružomberok

Okres: Ružomberok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3220-4-1

Čiastkové povodie rieky Revúca od cestného mosta pri hoteli Savoy v Ružomberku po pramene, vrátane prítokov Teplý potok, Vyšný Matejkov potok, Trlenský a Hričkovský. Revúca - 3-3220-4-1

Sliačanka

Organizácia: MsO SRZ Ružomberok

Okres: Ružomberok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3780-4-1

Potok Sliačanka od ústia do rieky Váh pri obci Lisková po pramene, vrátane prítoku Zúbra. Sliačanka - 3-3780-4-1

Čutkovo

Organizácia: MsO SRZ Ružomberok

Okres: Ružomberok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0630-4-1

Potok Čutkovo od ústia do rieky Váh pri mestskej časti Černová po pramene. Čutkovo - 3-0630-4-1

Štiavničanka

Organizácia: MsO SRZ Ružomberok

Okres: Ružomberok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4010-4-2

Potok Štiavničanka od ústia do rieky Váh pri Ružomberku pri východnom areáli SCP Ružomberok po pramene, vrátane prítoku Ludrovianka. Štiavničanka - 3-4010-4-2

Sestrč

Organizácia: MsO SRZ Ružomberok

Okres: Ružomberok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3690-4-1

Potok Sestrč (Bukovianka) od ústia do VN Liptovská Mara pod obcou Bukovina po pramene, vrátane prítoka Anský potok. Sestrč - 3-3690-4-1

Tajchovka

Organizácia: LESY OZ Liptovský Hrádok

Okres: Ružomberok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4280-4-1

Tajchovka od Bocianika po most Predné. Tajchovka - 3-4280-4-1

Teplianka

Organizácia: MsO SRZ Ružomberok

Okres: Ružomberok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4330-4-1

Potok Teplianka od ústia do rieky Váh pri obci Ivachnová po pramene, vrátane prítokov Lúčanka a Kalamenianka. Teplianka - 3-4330-4-1