Laborec č. 3

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1140-1-1

Čiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta so stavidlom v obci Strážske - Krivošťany po cestný most v obci Hrabovec nad Laborcom. Úsek rieky od starého cestného mosta pri Sídlisku III. v Humennom po hať predstavuje chráne- nú...

Rybníky Hubková

Organizácia: LESY OZ Vranov

Okres: Humenné

Rozloha: 4 ha

Číslo: 4-2220-1-1

Vodná plocha rybníkov v prímestskej rekreačnej zóne Humenné, v časti Hubková. Rybníky Hubková - 4-2220-1-1

Rybník Park

Organizácia: LESY OZ Vranov

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2190-1-1

Vodná plocha rybníka v obci Udavské. Rybník Park - 4-2190-1-1

VN RN - 2b

Organizácia: VLM SR Kamenica nad Cirochou VO Valaškovce

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3740-4-1

Vodná plocha retenčnej nádrže v lokalite Cerkev v k.ú, Valaškovce sever. VN RN - 2b - 4-3740-4-1

VN Slovenská Volová I,II,III

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 3 ha

Číslo: 4-3790-1-1

Vodná plocha nádrží pri obci Slovenská Volová. VN Slovenská Volová I,II,III - 4-3790-1-1

VN Kamienka

Organizácia: VLM SR Kamenica nad Cirochou VO Valaškovce

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3430-4-1

Vodná plocha požiarnej nádrže pri o. Kamienka v k.ú, Valaškovce stred. VN Kamienka - 4-3430-4-1

VN Karná

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3440-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Karná. VN Karná - 4-3440-1-1

Ptava č. 1

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2040-4-1

Čiastkové povodie potoka Ptava od ústia do Laborca po hranicu VO Valaškovce. Ptava č. 1 - 4-2040-4-1

Ptava č. 2

Organizácia: VLM SR Kamenica nad Cirochou VO Valaškovce

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2050-4-1

Potok Ptava od hranice VO Valaškovce po pramene, potoky Bystrý, Motyčka, Fenkov od hranice VO Valaškovce po pramene. Ptava č. 2 - 4-2050-4-1

Rika

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2110-4-2

Potok Rika od ústia po pramene. Rika - 4-2110-4-2