Ondava č. 5

Organizácia: MO SRZ Svidník

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1690-1-1

Čiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta medzi obcami Duplín a Stročín po obec Nižný Orlík. Ondava č. 5 - 4-1690-1-1

Radomka

Organizácia: MO SRZ Giraltovce

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2060-1-1

Potok Radomka od ústia po pramene a potoky Brezovský, Potúček, Fijašský, Vaľkovský a Hradisko od ústia po pramene. Radomka - 4-2060-1-1

Topľa č. 4

Organizácia: MO SRZ Giraltovce

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2840-1-1

Čiastkové povodie rieky Topľa od starého mlyna Tarbaj pri obci Mičakovce po ústie potoka Uhlisko pri obci Dubinné. Topľa č. 4 - 4-2840-1-1

Kukovský potok

Organizácia: MO SRZ Giraltovce

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1110-1-2

Kukovský potok od ústia pri obci Železník po pramene a Čepcovský potok od ústia po pramene. Kukovský potok - 4-1110-1-2

Ladomírka č. 1

Organizácia: MO SRZ Svidník

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1170-4-1

Čiastkové povodie rieky Ladomírka od ústia v meste Svidník po ústie miestneho potoka pri obci Krajná Poľana. Ladomírka č. 1 - 4-1170-4-1

VN Giraltovce

Organizácia: MO SRZ Giraltovce

Okres: Svidník

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3360-1-2

Vodná plocha nádrže pri meste Giraltovce. VN Giraltovce - 4-3360-1-2

Pisanský potok

Organizácia: MO SRZ Svidník

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1910-4-2

Pisanský potok od ústia po pramene a potok Mazgalica od ústia po pramene. Pisanský potok - 4-1910-4-2

VN Marhaň č. 1

Organizácia: MO SRZ Giraltovce

Okres: Svidník

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3580-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Marhaň. VN Marhaň č. 1 - 4-3580-1-2

VN Marhaň č. 2 a 3

Organizácia: MO SRZ Giraltovce

Okres: Svidník

Rozloha: 4 ha

Číslo: 4-3590-1-1

Vodná plocha nádrží pri obci Marhaň. VN Marhaň č. 2 a 3 - 4-3590-1-1

Mostovka

Organizácia: MO SRZ Svidník

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1490-4-2

Potok Mostovka od ústia po pramene a potoky Jedlinka, Jarok, Mirošovec a Rostocký potok od ústia po pramene. Mostovka - 4-1490-4-2