Bicír

Organizácia: MO SRZ Levoča

Okres: Levoča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0080-4-2

Potok Bicír od ústia nad osadou Levočské Lúky po pramene. Bicír - 4-0080-4-2

Biela č. 2

Organizácia: Lesy TANAP-u

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0091-4-2

Potok Biela od hranice TANAP-u pri MVE v Tatranskej Kotline po most na štátnej ceste pri Kardoline. Biela č. 2 - 4-0091-4-2

Biela č. 4

Organizácia: Lesy TANAP-u

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0093-4-2

Potok Biela od ústia Ždiarskeho potoka v o. Ždiar po pramene a Ždiarsky p. od ústia po pramene. Biela č. 4 - 4-0093-4-2

Biela voda (SNV)

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0110-4-2

Biela voda od ústia po pramene. Biela voda (SNV) - 4-0110-4-2

Biely potok č. 2 (spišské tomášovce)

Organizácia: LESY OZ Prešov

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0130-4-2

Čiastkové povodie Bieleho potoka od lesovne Lesnica po pramene vrátane potoka Lesnica od ústia po pramene. Biely potok č. 2 (spišské tomášovce) - 4-0130-4-2

Breziny

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0190-4-2

Potok Breziny od ústia po pramene. Breziny - 4-0190-4-2

Bystrá (spišské bystré)

Organizácia: LESY OZ Prešov

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0210-4-2

Čiastkové povodie potoka Bystrá od ústia pri o.Spišské Bystré po pramene vrátane Vernárskeho potoka od ústia po pramene. Bystrá (spišské bystré) - 4-0210-4-2

Bystrá (snina)

Organizácia: MO SRZ Snina

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0220-4-2

Potok Bystrá od ústia po pramene. Bystrá (snina) - 4-0220-4-2

Bystrý potok (švedlár)

Organizácia: MO SRZ Švedlár

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0230-4-2

Bystrý potok od ústia po pramene. Bystrý potok (švedlár) - 4-0230-4-2

Chotárny potok

Organizácia: MO SRZ Orlov

Okres: St. Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0240-4-2

Chotárny potok od ústia po pramene. Chotárny potok - 4-0240-4-2