Červený potok č. 2

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0320-4-2

Červený potok od ústia Novolesnianskeho potoka po hranicu TANAPu. Červený potok č. 2 - 4-0320-4-2

Čirčanka

Organizácia: MO SRZ Orlov

Okres: St. Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0350-4-2

Potok Čirčanka od ústia pri obci Čirč po pramene a potoky Rakovec a Oľšavec od ústia po pramene. Čirčanka - 4-0350-4-2

Črmeľský potok

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0360-4-2

Črmeľský potok od ústia v meste Košice po pramene. Črmeľský potok - 4-0360-4-2

Dubnica č. 2

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0410-4-2

Potok Dubnica od cestného mosta v Spišskej Novej Vsi v mestskej časti Novoveská Huta po pramene. Dubnica č. 2 - 4-0410-4-2

Eva potok

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0460-4-2

Potok Eva od ústia Slavec-Hámor po pramene a potoky Honský, Egrešský od Brzotína po pramene, Vidovský od ústia pri Vidovej po pramene, Pstruží od ústia po pramene, Biely, Čierny od ústia pri Gombaseku po pramene. Eva potok -...

Gánovský potok č. 2

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0480-4-2

Gánovský potok od cestného mosta Prímovce, Hôrka po pramene. Gánovský potok č. 2 - 4-0480-4-2

Hagánsky potok

Organizácia: MO SRZ Svit

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0500-4-2

Hagánsky potok od ústia pod mestom Svit po hranice TANAPu. Hagánsky potok - 4-0500-4-2

Hankovský potok

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0510-4-2

Hankovský potok od ústia po pramene a potoky Slavošovský, Rochovský, Ochtinský, Lesný, Hončiansky a Rozložnica od ústia po pramene. Hankovský potok - 4-0510-4-2

Hardinský potok

Organizácia: MO SRZ Spišská Stará Ves

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0520-4-2

Hardinský potok od ústia do VN Nokle po pramene. Hardinský potok - 4-0520-4-2

Hlinica

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0540-4-2

Potok Hlinica od ústia v Spišskej Novej Vsi po pramene. Hlinica - 4-0540-4-2