Studený potok č. 2 (trstená)

Organizácia: Lesy TANAP-u

Okres: Tvrdošín

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3941-4-2

Čiastkové povodie Studeného potoka od ústia potoka Blatné pri o. Habovka po pramene vrátane potoka Blatné od ústia po pramene. Studený potok č. 2 (trstená) - 3-3941-4-2

Biela č. 2

Organizácia: Lesy TANAP-u

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0091-4-2

Potok Biela od hranice TANAP-u pri MVE v Tatranskej Kotline po most na štátnej ceste pri Kardoline. Biela č. 2 - 4-0091-4-2

Biela č. 3

Organizácia: Lesy TANAP-u

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0092-4-1

Potok Biela od mosta pri Kardoline po prítok Ždiarskeho potoka v o. Ždiar. Biela č. 3 - 4-0092-4-1

Biela č. 4

Organizácia: Lesy TANAP-u

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0093-4-2

Potok Biela od ústia Ždiarskeho potoka v o. Ždiar po pramene a Ždiarsky p. od ústia po pramene. Biela č. 4 - 4-0093-4-2

Dunajec č. 1

Organizácia: Lesy TANAP-u

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0421-6-1

Čiastkové povodie rieky Dunajec od štátnej hranice SR - poľsko po ústie potoka Lipník (pri obci Červený Kláštor). Dunajec č. 1 - 4-0421-6-1

Poprad č.10

Organizácia: Lesy TANAP-u

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2021-4-1

Čiastkové povodie rieky Poprad od hranice TANAPu po pramene. Poprad č.10 - 4-2021-4-1