Štrkovisko Važina

Organizácia: MO SRZ Drahovce

Okres: Piešťany

Rozloha: 7 ha

Číslo: 2-4130-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Drahovce.

Dudváh č. 3

Organizácia: MO SRZ Drahovce

Okres: Piešťany

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-0430-1-1

Čiastkové povodie Dudváhu od obce Pečeňady rkm 14,05 po obec Veselé rkm 22,08. Dudváh č. 3 - 2-0430-1-1

Štrkovisko Baková

Organizácia: MO SRZ Drahovce

Okres: Piešťany

Rozloha: 5 ha

Číslo: 2-2880-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Drahovce. Štrkovisko Baková - 2-2880-1-1

Váh č. 5

Organizácia: MO SRZ Drahovce

Okres: Piešťany

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-4400-1-1

Čiastkové povodie Váhu od ústia Jalšovského potoka pri obci Jalšové po ústie Ratnovského potoka pri obci Sokolovce. Váh č. 5 - 2-4400-1-1

Štrkovisko Klčoviny

Organizácia: MO SRZ Drahovce

Okres: Piešťany

Rozloha: 13 ha

Číslo: 2-3450-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Drahovce. Štrkovisko Klčoviny - 2-3450-1-1

Štrkovisko Kňazová

Organizácia: MO SRZ Drahovce

Okres: Piešťany

Rozloha: 10 ha

Číslo: 2-3470-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Drahovce. Štrkovisko Kňazová - 2-3470-1-1

N - kanál

Organizácia: MO SRZ Drahovce

Okres: Piešťany

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-1391-1-1

Čiastkové povodie melioračného kanála od začiatku - vyústenia z Drahovského kanála po ústie do Dudváhu. Časť revíru v úseku od sútoku prívodných kanálov po ľavostranný odberný objekt predstavuje CHRO - platí všeobecný zákaz...

Štrkovisko Vinišov

Organizácia: MO SRZ Drahovce

Okres: Piešťany

Rozloha: 4 ha

Číslo: 2-4200-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Drahovce.

OR Kochanová

Organizácia: MO SRZ Drahovce

Okres: Piešťany

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-1680-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena Váhu pri obci Drahovce. OR Kochanová - 2-1680-1-1