Malý Dunaj č. 5

Organizácia: MO SRZ Šamorín

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-1230-1-1

Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Jelka - Eliášovce po cestný most Tomašov - Nová Dedinka. Malý Dunaj č. 5 - 2-1230-1-1

Štrkovisko Blatné na Ostrove

Organizácia: MO SRZ Šamorín

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-2960-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Blatné na Ostrove. Štrkovisko Blatné na Ostrove - 2-2960-1-1

Štrkovisko Čilistov

Organizácia: MO SRZ Šamorín

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-3120-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Čilistov. Štrkovisko Čilistov - 2-3120-1-1

Štrkovisko Hubice

Organizácia: MO SRZ Šamorín

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-3330-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Hubice. Štrkovisko Hubice - 2-3330-1-1

Štrkovisko Hviezdoslavov

Organizácia: MO SRZ Šamorín

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-3340-1-1

Vodná plocha štrkoviska v obci Hviezdoslavov. Štrkovisko Hviezdoslavov - 2-3340-1-1

Štrkovisko Kvetoslavov

Organizácia: MO SRZ Šamorín

Okres: Dun. Streda

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-3570-1-1

Vodná plocha štrkoviska v obci Kvetoslavov. Štrkovisko Kvetoslavov - 2-3570-1-1

Štrkovisko Maslovce

Organizácia: MO SRZ Šamorín

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-3660-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Maslovce. Štrkovisko Maslovce - 2-3660-1-1

Štrkovisko Mierovo

Organizácia: MO SRZ Šamorín

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-3690-1-1

Vodná plocha štrkoviska v obci Mierovo. Štrkovisko Mierovo - 2-3690-1-1

Štrkovisko Mliečno

Organizácia: MO SRZ Šamorín

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-3710-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Mliečno. Štrkovisko Mliečno - 2-3710-1-1

Štrkovisko Oľdza

Organizácia: MO SRZ Šamorín

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-3810-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Oľdza. Štrkovisko Oľdza - 2-3810-1-1