Štrkovisko – Rybník Ilava

Organizácia: MO SRZ Dubnica nad Váhom

Okres: Ilava

Rozloha: 9 ha

Číslo: 3-3401-1-1

Vodná plocha štrkoviska 9,5ha pri meste Ilava. Nachádza sa v medzihradnom priestore, na ľavej strane rieky Váh. Vzniklo ťažbou štrku pri výstavbe rybníka Urbárskym a pasienkovým spoločenstvom v Ilave. Od 01.01.2004 MsO SRZ Dca n/V....

Rybník Prejta - Vystrkov č. 1,2,3

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-3490-4-1

Vodná plocha rybníkov nad obcou Prejta - Vystrkov. Rybník Prejta - Vystrkov č. 1,2,3 - 3-3490-4-1

Rybník Ilava - Pivovar

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3400-1-2

Vodná plocha rybníka v meste Ilava. Rybník Ilava - Pivovar - 3-3400-1-2

VN Prejta - horná

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 9 ha

Číslo: 3-5610-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Prejta. VN Prejta - horná - 3-5610-1-1

OR Kalná - Dulovské č. 1 a 2

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-2630-1-1

Vodná plocha odstavených ramien Váhu pri obci Dulov. OR Kalná - Dulovské č. 1 a 2 - 3-2630-1-1

OR Štrková - Dulovské č. 1 a 2

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-2700-1-1

Vodná plocha odstavených ramien Váhu pri obci Dulov. OR Štrková - Dulovské č. 1 a 2 - 3-2700-1-1

Štrkovisko Horovce - Pod Drotami

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-4130-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Horovce. Štrkovisko Horovce - Pod Drotami - 3-4130-1-1

Podhorský potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2880-4-1

Podhorský potok od ústia do štrkoviska Kameničany po pramene.

Podhradský potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2890-4-1

Podhradský potok od ústia do Nosického kanála Váhu pri meste Ilava po pramene.

Ilavka

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1240-4-1

Potok Ilavka od ústia do Porubského potoka v meste Ilava po pramene.