Bolešovský potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0240-4-1

Bolešovský potok od obce Borčice po pramene mimo VN Bolešov. Bolešovský potok - 3-0240-4-1

Borčický potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0250-4-1

Borčický potok od cesty Nemšová-Borčice, kde presakuje do pôdy po pramene. Borčický potok - 3-0250-4-1

Dubnický potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0750-4-1

Dubnický potok od ústia do rieky Váh po pramene Dubnický potok - 3-0750-4-1

Dúbravský potok (dubnica)

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0770-4-2

Dúbravský a Strošovský potok od ústia do Tovarského potoka po pramene. Dúbravský potok (dubnica) - 3-0770-4-2

Ilavka

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1240-4-1

Potok Ilavka od ústia do Porubského potoka v meste Ilava po pramene.

Kolačínsky potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1600-4-1

Kolačínsky potok od ústia do enklávy Nosického kanála pri obci Trenčianska Teplá po pramene. Kolačínsky potok - 3-1600-4-1

Kopecký potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1650-4-1

Kopecký potok od ústia do Podhradského potoka po pramene. Kopecký potok - 3-1650-4-1

Košecký potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1700-4-2

Košecký potok a potok Stredná od ústia do Podhradského potoka po pramene. Košecký potok - 3-1700-4-2

Krivoklátsky potok č. 1

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1750-4-1

Krivoklátsky potok od ústia do VN Slavnica po skalnú stenu nad obcou Krivoklát. Krivoklátsky potok č. 1 - 3-1750-4-1

Krivoklátsky potok č. 2

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1760-4-2

Krivoklátsky potok od skalnej steny nad obcou Krivoklát po pramene. Krivoklátsky potok č. 2 - 3-1760-4-2