Váh č. 2

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 300 ha

Číslo: 2-4370-1-1

Čiastkové povodie Váhu od rkm 35 pod obcou Neded po priehradné teleso vodnej nádrže Kráľová. Časť revíru ohraničená telesom hrádze VN Kráľová po pomyslenú spojnicu medzi koncom umelého ostrova uprostred toku a začiatkom betónovej...

Hlavný kanál Csóványos

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 8 ha

Číslo: 2-0680-1-1

Vodná plocha hlavného kanála od okresných hraníc Komárno -Šaľa po obec Žiharec. charakteristika  revíru :hĺba 0,30 m – 1 m ; dno piesočnato - bahnisté;   Hlavný kanál Csóványos -...

Rybník Šúgo Selice

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-2470-1-2

Vodná plocha starého ramena Váhu v katastri obce Selice. Rybník Šúgo Selice - 2-2470-1-2

Rybník Amerika III.

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-2400-1-1

Vodná plocha rybníka a prítokový kanál (časť bývalého starého ramena Váhu) pri obci Trnovec nad Váhom. hĺba 0,5 m – 3 m ; dno piesočnato - bahnisté; breh...

Rybník Vizállás

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 7 ha

Číslo: 2-2500-1-1

Vodná plocha starého ramena Váhu pri obci Trnovec nad Váhom.hĺba 0,50 m – 3 m , dno piesočnato - bahnisté. Rybník Vizállás - 2-2500-1-1

Rybníky Teheľňa I,II, III Žiharec

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 5 ha

Číslo: 2-2560-1-1

Tri vodné plochy oddelené násypom pri obci Žiharec. Rybníky Teheľňa I,II, III Žiharec - 2-2560-1-1

Štrkovisko Kráľová nad Váhom

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 5 ha

Číslo: 2-3550-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Kráľová nad Váhom.hĺba 0,5 m – 5 m ; dno štrkovito-ílovité Štrkovisko Kráľová nad Váhom - 2-3550-1-1

Rybník Dlhá

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-2420-1-2

Vodná plocha rybníka Dlhá v katastri obce Dlhá nad Váhom. Rybník Dlhá - 2-2420-1-2

Rybník Nagy - Bikáš

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 4 ha

Číslo: 2-2440-1-1

Vodné plochy rybníkov Nagy Bikáš v obci Selice. Rybník Nagy - Bikáš - 2-2440-1-1

Rybník Vermek

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-2490-1-2

Vodná plocha rybníka v obci Trnovec nad Váhom. Rybník Vermek - 2-2490-1-2