VN Turček

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ Piešťany

Okres: Turčianske Teplice

Rozloha: 52 ha

Číslo: 3-5890-4-3

Vodná plocha vodárenskej nádrže od telesa hrádze po koniec vzdutia pri max. prevádzkovej hladine 777,3 m.n.m pri obci Turček. VN Turček - 3-5890-4-3

VN Nová Bystrica - prítoky

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ Piešťany

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-5500-4-2

Čiastkové povodie potokov Harvelka, Riečnica a Stanov potok od ústia do VN Nová Bystrica po pramene. VN Nová Bystrica - prítoky - 3-5500-4-2

VN Nová Bystrica

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ Piešťany

Okres: Čadca

Rozloha: 192 ha

Číslo: 3-5490-4-3

Vodná plocha vodárenskej nádrže od telesa hrádze po koniec vzdutia pri max. prevádzkovej hladine 598,5 m.n.m pri obci Nová Bystrica. VN Nová Bystrica - 3-5490-4-3