Ipeľ č. 4

Organizácia: MO SRZ Veľký Krtíš

Okres: Veľký Krtíš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1250-1-1

Čiastkové povodie rieky Ipeľ na území SR od cestného mosta v obci Ipeľské Predmostie po ústie potoka Tisovník a potoky Glabušovský, Veľký potok, Plachtinský potok a Stará rieka vrátane Koprovnice od ústia po hranice VO Lešť....

VN Nenince

Organizácia: MO SRZ Veľký Krtíš

Okres: Veľký Krtíš

Rozloha: 38 ha

Číslo: 3-5450-1-1

Vodná plocha nádrže medzi obcami Nenince a Bátorová. VN Nenince - 3-5450-1-1

VN Želovce

Organizácia: MO SRZ Veľký Krtíš

Okres: Veľký Krtíš

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5990-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Želovce. VN Želovce - 3-5990-1-1

Plachtinský potok

Organizácia: MO SRZ Veľký Krtíš

Okres: Veľký Krtíš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2870-4-1

Plachtinský potok od sútoku s potokom Krtíš vrátane prítokov po hranice VO Lešť - Bosáková jama.

Stará rieka č. 1

Organizácia: MO SRZ Veľký Krtíš

Okres: Veľký Krtíš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3850-4-1

Potok Stará rieka od cestného mosta v obci Pôtor po hranice VO Lešť vrátane prítoku Koprovnica. Stará rieka č. 1 - 3-3850-4-1

VN Glabušovce

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Veľký Krtíš

Rozloha: 14 ha

Číslo: 3-5040-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Glabušovce. VN Glabušovce - 3-5040-1-2

Rybníky Karikáš

Organizácia: LESY OZ Krupina

Okres: Veľký Krtíš

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-3580-1-7

Vodná plocha rybníkov v bažantnici Karikáš, 500 m pod chatou. Rybníky Karikáš - 3-3580-1-7

Tisovník

Organizácia: MO SRZ Veľký Krtíš

Okres: Veľký Krtíš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4370-4-1

Potok Tisovník od cestného mosta v obci Príboj po pramene. Tisovník - 3-4370-4-1

VN Kosihovce

Organizácia: MO SRZ Veľký Krtíš

Okres: Veľký Krtíš

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5190-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Kosihovce. VN Kosihovce - 3-5190-1-2

VN Sklabiná

Organizácia: MO SRZ Veľký Krtíš

Okres: Veľký Krtíš

Rozloha: 12 ha

Číslo: 3-5760-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Sklabiná. VN Sklabiná - 3-5760-1-1