Bieň

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0150-4-1

Potok Bieň od ústia do rieky Hron pri obci Budča po pramene. Bieň - 3-0150-4-1

Breznický p.

Organizácia: MsO TU VšLP Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0281-4-1

Breznický potok od ústia do Hrona po pramene. Breznický p. - 3-0281-4-1

Hron č. 7a (H)

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1080-2-1

Čiastkové povodie rieky Hron od mosta pre peších v Hronskej Dúbrave po železničný most nad sútokom Slatiny a Hrona. Hron č. 7a (H) - 3-1080-2-1

Hučava (zvolen)

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1190-4-1

Potok Hučava od ústia do potoka Zolná po pramene vrátane prítokov.

Jesenica

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica, Zvolen

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-1490-4-1

Potok Jesenica (Starý potok) od ústia do Hrona pri obci Hronská Breznica po pramene. Jesenica - 3-1490-4-1

Kocanský potok

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1590-4-1

Kocanský potok od ústia do rieky Slatina po pramene. Kocanský potok - 3-1590-4-1

Kováčovský rybník

Organizácia: MsO TU VšLP Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-1701-1-1

Vodná plocha nádrže na Kováčovskom potoku pri o. Kováčová. Kováčovský rybník - 3-1701-1-1

Krupinica č. 3

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina, Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1780-4-1

Čiastkové povodie Krupinice od ústia potoka Vajsov po pramene. Krupinica č. 3 - 3-1780-4-1

Lohyňa

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2020-4-1

Potok Lohyňa od ústia do Kocaňského potoka po pramene. Lohyňa - 3-2020-4-1

Ľubica

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2050-4-1

Potok Ľubica od ústia do rieky Slatina po pramene. Ľubica - 3-2050-4-1