Veľké Studenské a Malé Studenské jazero

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 9 ha

Číslo: 3-4820-1-1

Vodná plocha dvoch jazier v obci Banský Studenec. Veľké Studenské a Malé Studenské jazero - 3-4820-1-1

Štiavnica č. 3 (ban. štiavnica)

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-3980-4-1

Čiastkové povodie Štiavnice od cestného mosta v obci Hontianske Nemce po pramene. Štiavnica č. 3 (ban. štiavnica) - 3-3980-4-1

VN Banská Belá

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-4900-1-1

Vodná plocha nádrže v obci Banská Belá. VN Banská Belá - 3-4900-1-1

Klastavský potok

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica, Krupina

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-1540-4-1

Klastavský potok od ústia pravostranného bezmenného potoka pri obci Ladzany po pramene. Klastavský potok - 3-1540-4-1

Belujský potok

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina, Banská Štiavnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0060-4-1

Belujský potok od ústia do VN Sebechleby po pramene. Belujský potok - 3-0060-4-1

VN Rozgrund

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ B. Bystrica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-5680-1-3

Vodná plocha vodárenskej nádrže od telesa hrádze po koniec vzdutia pri max. prevádzkovej hladine 705 m.n.m. pri meste Banská Štiavnica. VN Rozgrund - 3-5680-1-3

VN Rozgrund - prítoky

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ B. Bystrica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-5690-4-2

Čiastkové povodie potoka Vyhniansky od ústia do VN Rozgrund po pramene. VN Rozgrund - prítoky - 3-5690-4-2