VN Brestov I., II.

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 3 ha

Číslo: 4-3250-1-1

Vodná plocha nádrží pri obci Brestov. VN Brestov I., II. - 4-3250-1-1

VN Chlmec - Ptava

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3300-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Chlmec. VN Chlmec - Ptava - 4-3300-1-1