Klastavský potok

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica, Krupina

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-1540-4-1

Klastavský potok od ústia pravostranného bezmenného potoka pri obci Ladzany po pramene. Klastavský potok - 3-1540-4-1

Bebrava (Krupina)

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0030-4-1

Potok Bebrava od ústia do Krupinice po pramene (mimo VN Krupina). Bebrava (Krupina) - 3-0030-4-1

Belujský potok

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina, Banská Štiavnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0060-4-1

Belujský potok od ústia do VN Sebechleby po pramene. Belujský potok - 3-0060-4-1

Litava

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina, Levice

Rozloha: 35 ha

Číslo: 3-2000-4-1

Litava od ústia do rieky Krupinica po pramene. Litava - 3-2000-4-1

VN Sebechleby

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 11 ha

Číslo: 3-5710-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Sebechleby (mimo CHRO vyznačenej tabuľami). VN Sebechleby - 3-5710-1-1

VN Sebechleby CHRO

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5720-1-3

Vodná plocha nádrže pri obci Sebechleby, úsek 50m od ústia Belujského potoka obojstranne. VN Sebechleby CHRO - 3-5720-1-3

VN Vajsov

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-5930-4-2

Vodná plocha piatich nádrží pri meste Krupina - Vajsov. VN Vajsov - 3-5930-4-2

VN Žibritov

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-6000-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Žibritov. VN Žibritov - 3-6000-1-1