Rimavica

Organizácia: MO SRZ Kokava nad Rimavicou

Okres: Poltár, Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3330-4-1

Čiastkové povodie rieky Rimavice od ústia do rieky Rimava pri obci Rimavská Baňa po pramene. Rimavica - 3-3330-4-1

Rimavica - chovné potoky

Organizácia: MO SRZ Kokava nad Rimavicou

Okres: Poltár, Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3340-4-2

Potoky Liešnica, Zálomka, Svarín, Dražná (Sinec), Chorepa a Hájsky od ústia do rieky Rimavica po pramene. Rimavica - chovné potoky - 3-3340-4-2

Banský potok (lučenec)

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Poltár

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0020-4-1

Banský potok od ústia do Ipľa v obci Breznička po pramene. Banský potok (lučenec) - 3-0020-4-1

VN Málinec

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ B. Bystrica

Okres: Poltár

Rozloha: 154 ha

Číslo: 3-5370-1-3

Vodná plocha vodárenskej nádrže od telesa hrádze po koniec vzdutia pri max. prevádzkovej hladine 345,5 m.n.m. pri obci Málinec. VN Málinec - 3-5370-1-3

VN Uhorské

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Poltár

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-5920-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Uhorské. VN Uhorské - 3-5920-1-1