Manínsky potok

Organizácia: MsO SRZ Považská Bystrica

Okres: Považská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2180-4-2

Manínsky potok od ústia do rieky Váh pod obcou Považská Teplá po pramene, okrem jeho časti pretekajúcej NPR Manínska Tiesňava. Manínsky potok - 3-2180-4-2

Manínsky potok - CHRO

Organizácia: MsO SRZ Považská Bystrica

Okres: Považská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2190-4-3

Manínsky potok od začiatku NPR Manínska Tiesňava po jej koniec. Manínsky potok - CHRO - 3-2190-4-3

Marikovský potok č. 1

Organizácia: MsO SRZ Považská Bystrica

Okres: Považská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2200-1-1

Marikovský potok od cestného mosta pri obci Udiča po ústie potoka Radotina pri obci Klieština. Marikovský potok č. 1 - 3-2200-1-1

Marikovský potok č. 2

Organizácia: MsO SRZ Považská Bystrica

Okres: Považská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2210-4-1

Marikovský potok od ústia potoka Radotina pri obci Klieština po pramene. Marikovský potok č. 2 - 3-2210-4-1

Marikovský potok č. 2 - chovné potoky

Organizácia: MsO SRZ Považská Bystrica

Okres: Považská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2220-4-2

Potoky Udičiansky (Usudička), Stolečné, Kátlinský od ústia do Marikovského potoka po pramene. Marikovský potok č. 2 - chovné potoky - 3-2220-4-2

Mošteník

Organizácia: MsO SRZ Považská Bystrica

Okres: Považská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2330-4-2

Potok Mošteník od ústia do rieky Váh nad cestným mostom do obce Orlové po pramene. Mošteník - 3-2330-4-2

VN Považská Teplá

Organizácia: MsO SRZ Považská Bystrica

Okres: Považská Bystrica

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-5590-1-1

Vodná plocha nádrží pri obci Považská Teplá. VN Považská Teplá - 3-5590-1-1