Váh č.10 - chovné potoky

Organizácia: MO SRZ Púchov

Okres: Púchov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4590-4-2

Potoky Nimnický, Kebliansky od ústia do starého koryta Váhu po pramene. Váh č.10 - chovné potoky - 3-4590-4-2

Biela Voda - chovné potoky

Organizácia: MO SRZ Púchov

Okres: Púchov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0100-4-2

Potoky Bezdedovský, Ihrištský, Hoštinský, mimo VN Hoštiná I., II., ďalej potoky Kozinovec, Drdákovský, Gabčo, Mladoňovský, Tisovský, Baluchovský a Beňadín od ústia do potoka Biela Voda po pramene. Biela Voda - chovné...

Biela Voda č. 1 (púchov)

Organizácia: MO SRZ Púchov

Okres: Púchov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0110-4-3

Potok Biela Voda od ústia do rieky Váh po cestný most v meste Púchov časť Hrabovka. Biela Voda č. 1 (púchov) - 3-0110-4-3

Biela Voda č. 2 (púchov)

Organizácia: MO SRZ Púchov

Okres: Púchov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0120-4-1

Potok Biela Voda od cestného mosta v meste Púchov časť Hrabovka po pramene. Biela Voda č. 2 (púchov) - 3-0120-4-1

VN Hoštiná č. 1, 2

Organizácia: MO SRZ Púchov

Okres: Púchov

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-5070-1-1

Vodná plocha nádrží pri obci Hoštiná. VN Hoštiná č. 1, 2 - 3-5070-1-1