VN Vlčia Dolina

Organizácia: MO SRZ Dobšiná

Okres: Rožňava

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3920-4-1

Vodná plocha nádrže vo Vlčej doline v Dobšinej. VN Vlčia Dolina - 4-3920-4-1

VN Hrušov I, II

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 11 ha

Číslo: 4-3390-1-1

Vodná plocha nádrží pri obciach Hrušov a Jablonov nad Turňou. VN Hrušov I, II - 4-3390-1-1

VN Kružná

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 4 ha

Číslo: 4-3530-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Kružná. VN Kružná - 4-3530-1-1

Rožňavský potok

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2140-4-1

Rožňavský potok od ústia do rieky Slaná v Rožňave po pramene nad obcou Čučma. Rožňavský potok - 4-2140-4-1

Čermošňa č. 1

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0280-4-1

Potok Čermošňa od ústia pri obci Brzotín po hať MVE v obci Drnava a Pačanský potok od ústia v obci Krasnohorská Dlhá Lúka po pramene. Čermošňa č. 1 - 4-0280-4-1

Čermošňa č. 2

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0290-4-2

Potok Čermošňa od hate MVE v obci Drnava po pramene a potoky Banský, Lepkavý, Kaplna, Kamenný, Jovický, Borčiansky, Lopušný a krasové vyvieračky od ústia po pramene. Čermošňa č. 2 - 4-0290-4-2

Dobšinský potok

Organizácia: MO SRZ Dobšiná

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0380-4-1

Dobšinský potok od ústia do VVN Dobšiná po pramene. Dobšinský potok - 4-0380-4-1

Eva potok

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0460-4-2

Potok Eva od ústia Slavec-Hámor po pramene a potoky Honský, Egrešský od Brzotína po pramene, Vidovský od ústia pri Vidovej po pramene, Pstruží od ústia po pramene, Biely, Čierny od ústia pri Gombaseku po pramene. Eva potok -...

Hankovský potok

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0510-4-2

Hankovský potok od ústia po pramene a potoky Slavošovský, Rochovský, Ochtinský, Lesný, Hončiansky a Rozložnica od ústia po pramene. Hankovský potok - 4-0510-4-2

Hnilec č. 5

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0590-4-2

Čiastkové povodie rieky Hnilec od mosta Stratená - Dobšiná po koniec obce Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Hnilec č. 5 - 4-0590-4-2