Jakuboviansky potok

Organizácia: MO SRZ Sabinov

Okres: Sabinov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0810-4-1

Jakuboviansky potok od ústia po pramene a potoky Telek a Šalgov od ústia po pramene. Jakuboviansky potok - 4-0810-4-1

Veľký potok (Sabinov)

Organizácia: MO SRZ Sabinov

Okres: Sabinov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3170-4-1

Veľký potok od ústia po pramene a potoky Bernát a Náhon od ústia po pramene. Veľký potok (Sabinov) - 4-3170-4-1