Barnov potok č. 1

Organizácia: MO SRZ Snina

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0030-4-1

Potok Barnov od ústia v obci Belá nad Cirochou po hranicu VO Valaškovce nad o. Zemplínske Hámre. Barnov potok č. 1 - 4-0030-4-1

Kamenica č. 1

Organizácia: MO SRZ Snina

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0940-4-1

Potok Kamenica od ústia pri obci Kamenica nad Cirochou po ústie potoka Konské nad obcou Kamienka. Kamenica č. 1 - 4-0940-4-1

Kolonička

Organizácia: MO SRZ Snina

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1050-4-1

Potok Kolonička od ústia v obci Stakčín po pramene. Kolonička - 4-1050-4-1

Ubľa

Organizácia: MO SRZ Snina

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3010-4-1

Potok Ubľa od štátnej hranice SR - Ukrajina po pramene. Ubľa - 4-3010-4-1

Udava č. 3

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné, Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3040-4-2

Čiastkové povodie rieky Udavy od obce Osadné po pramene a Hostovický potok od ústia po pramene. Udava č. 3 - 4-3040-4-2

Pčolinka č. 1

Organizácia: MO SRZ Snina

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1880-1-1

Potok Pčolinka od ústia v meste Snina po pramene. Pčolinka č. 1 - 4-1880-1-1