Jakubianka č. 1

Organizácia: MO SRZ Stará Ľubovňa

Okres: Stará Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0790-4-1

Potok Jakubianka od ústia v meste Stará Ľubovňa po hranice VO nad o. Jakubany. Jakubianka č. 1 - 4-0790-4-1

Kamienka

Organizácia: MO SRZ Stará Ľubovňa

Okres: Stará Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0970-4-1

Potok Kamienka od ústia pri obci Hniezdne po pramene. Kamienka - 4-0970-4-1

Kolačkovský potok č. 1

Organizácia: MO SRZ Stará Ľubovňa

Okres: Stará Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1030-4-2

Kolačkovský potok od ústia po hranice VO nad o. Kolačkov. Kolačkovský potok č. 1 - 4-1030-4-2

Krčmársky potok

Organizácia: MO SRZ Orlov

Okres: St. Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1090-4-2

Krčmársky potok od ústia pri obci Plaveč po pramene. Krčmársky potok - 4-1090-4-2

Veľký Lipník

Organizácia: MO SRZ Stará Ľubovňa

Okres: Stará Ľubovňa

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3160-4-1

Potok Veľký Lipník od ústia do vodnej nádrže Vengliská po pramene. Potok Veľký Lipník od ústia po teleso VN Vengliská je chránený prírodný výtvor. Veľký Lipník - 4-3160-4-1