Bojnianka

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-0160-4-1

Potok Bojnianka od ústia do rieky Nitra po pramene a prítoky potok Hradná, Lieskový potok, Zľavský potok od ústia po pramene. Bojnianka - 2-0160-4-1

OR Zátišie

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-2000-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Topoľčany (Pod Hradom). OR Zátišie - 2-2000-1-1

VN Klátová Nová Ves

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-4880-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Klátová Nová Ves. VN Klátová Nová Ves - 2-4880-1-2

VN Krtovce

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 14 ha

Číslo: 2-4940-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Krtovce. VN Krtovce - 2-4940-1-2

VN Veľké Ripňany

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Topoľčany

Rozloha: 20 ha

Číslo: 2-5460-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Veľké Ripňany.