Trnávka č. 1

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2970-1-1

Čiastkové povodie rieky Trnávka od ústia do Ondavy po cestný most v obci Vojčice. Trnávka č. 1 - 4-2970-1-1

Trnávka č. 2

Organizácia: MO SRZ Sečovce

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2980-1-1

Čiastkové povodie rieky Trnávka od cestného mosta v obci Vojčice po pramene, Bačkovský potok od ústia po pramene a Manov kanál. Trnávka č. 2 - 4-2980-1-1

VN Hrčel

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 3 ha

Číslo: 4-3380-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Hrčel. VN Hrčel - 4-3380-1-2

OR ČÉNE

Organizácia: MO SRZ Čierna nad Tisou

Okres: Trebišov

Rozloha: 8 ha

Číslo: 4-1760-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena pri obci Čierna. OR ČÉNE - 4-1760-1-1

OR Išky

Organizácia: MO SRZ Streda nad Bodrogom

Okres: Trebišov

Rozloha: 9 ha

Číslo: 4-1770-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena pri obci Streda nad Bodrogom. OR Išky - 4-1770-1-1

VN Nižný Žipov

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-3640-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Nižný Žipov. VN Nižný Žipov - 4-3640-1-1

VN Nová Vieska

Organizácia: MO SRZ Streda nad Bodrogom

Okres: Trebišov

Rozloha: 12 ha

Číslo: 4-3660-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Nová Vieska. VN Nová Vieska - 4-3660-1-1

VN Nový Ruskov

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-3670-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Nový Ruskov. VN Nový Ruskov - 4-3670-1-1

VN Parchovany

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3700-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Parchovany. VN Parchovany - 4-3700-1-1

VN Byšta

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 9 ha

Číslo: 4-3290-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Byšta. VN Byšta - 4-3290-1-1