Turiec č. 4 (turčian. teplice)

Organizácia: MO SRZ Turčianske Teplice

Okres: Turčianske Teplice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4480-6-1

Čiastkové povodie rieky Turiec od cestného mosta v Moškovci po most Sklené - Rovná Hora a prítoky od sútoku po pramene, vrátane potokov Bystrička (Ondrašovský potok), Mútnik, Čepčinský, Ivančiansky, Hlboký, Hájsky, Požežský,...

Turiec č. 5 (turčian. teplice)

Organizácia: MO SRZ Turčianske Teplice

Okres: Turčianske Teplice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4490-4-1

Čiastkové povodie rieky Turiec od mosta Sklené - Rovná Hora po priehradné teleso vodárenskej nádrže Turčeka a prítoky po priehradné teleso vodárenskej nádrže od sútoku po pramene. Turiec č. 5 (turčian. teplice) -...

Kozí potok č. 1

Organizácia: MO SRZ Turčianske Teplice

Okres: Turčianske Teplice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1710-4-1

Kozí potok od ústia do Turca po cestný most Sklené - Dolný Turček. Kozí potok č. 1 - 3-1710-4-1

Mošovský potok

Organizácia: MO SRZ Turčianske Teplice

Okres: Turčianske Teplice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2310-4-2

Mošovský potok od ústia do potoka Dolinka (Závodie) po pramene a prítok Čierna voda od ústia po pramene. Mošovský potok - 3-2310-4-2

Žarnovica

Organizácia: LESY OZ Žilina

Okres: Turčianske Teplice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6180-4-1

Žarnovica od ústia pri obci Horná Štubňa po ústie potoka Čremošné. Žarnovica - 3-6180-4-1