Bradová

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0270-4-2

Potok Bradová od ústia do Rajčanky pri cestnom moste Žilina - Strážov po pramene. Bradová - 3-0270-4-2

Bystrička (žilina)

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0420-4-2

Potok Bystrička od ústia do Porubského potoka po pramene. Bystrička (žilina) - 3-0420-4-2

Váh č.15

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4640-5-1

Čiastkové povodie rieky Váh od železničného mosta Strečno - Vrútky po ústie potoka Hoskora. Váh č.15 - 3-4640-5-1

Rosinka

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3360-4-2

Potok Rosinka od ústia do Váhu až po pramene. Rosinka - 3-3360-4-2

Materialová jama Celulózka

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-2240-1-1

Vodná plocha materialovej jamy pri vodnom diele Žilina. Materialová jama Celulózka - 3-2240-1-1

Biely potok (žilina)

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0140-4-2

Biely potok od cestného mosta pri hotele Jánošík po pramene. Biely potok (žilina) - 3-0140-4-2

Biokoridor VDŽ

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0160-4-3

Biokoridor pri vodnom diele Žilina od spodného zaústenia do rieky Váh v Žiline po horné vyústenie do Váhu pod sútokom Varínky. Biokoridor VDŽ - 3-0160-4-3

Bitarovský potok

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0170-4-1

Bitarovský potok od ústia do Rajčanky po pramene. Bitarovský potok - 3-0170-4-1

VN Košiare

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 10 ha

Číslo: 3-5200-1-1

Vodná plocha nádrže nachádzajúca sa na potoku Čierňanka pri meste Rajec. VN Košiare - 3-5200-1-1

Galovanská zátoka

Organizácia: MsO SRZ Lipt. Mikuláš

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0810-1-1

Vodná plocha Galovanskej zátoky od železničného násypu po ústie potoka Palúdzanka. Galovanská zátoka - 3-0810-1-1