Revír Dunaj č. 4 - Devínsko - Karloveské rameno | 1-0140-1-1

Číslo revíru: 1-0140-1-1
Rozloha: 34
Organizácia: MsO SRZ Bratislava 4
Účel: lovný
Druh povolenia: celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Charakter vody: kaprový
Úžívateľ: SRZ
Okres: Bratislava
Stránka organizácie:
Správca:
  • Oblúbenosť 4 z 5

Vodná plocha prietočného ramena s rozlohou 34 ha na ľavej strane Dunaja od ústia do Dunaja v mestskej časti Bratislava - Karlova Ves po začiatok ramena pod kameňolomom v Devíne a vodná plocha ramena 8 ha nad kameňolomom v Devíne po začiatok ramena v mestskej časti Devín. Zákaz lovu rýb vo vyznačenej časti ochranného pásma I. stupňa (vodárenský zdroj). Ide o jedno z mála Dunajských ramien, ktoré je prietočné. Vytvára rôzne ostrovy, meandre a mnohé miesta sú z brehu neprístupné. Brehy sú prevažne piesčité, porastené stromami prevísajúcimi nad hladinu. Do hlbšej vody sa väčšinou zvažujú postupne. Výnimku tvoria miesta s podmytými brehmi a hlbšou vodou. Dno je zväčša piesčito-bahnisté, miestami štrkové. Na dne sa nachádza množstvo prekážok, ako korene, potopené stromy a podobne. V rybárskom poriadku na roky 2012-2014 nieje uvedený zákaz stanovania a bivakovania, avšak niektoré úseky sa nachádzajú v rôznych stupňoch ochrany. Vjazd motorovými vozidlami do bezprostrednej blízkosti ramena nieje povolený. Vo vodách ramena sa vyskytujú všetky druhy rýb, ktoré sa vyskytujú aj v hlavnom toku Dunaja, ktorého výška hladiny ovplyvňuje ich momentálnu aktivitu. Najviac zastúpené sú biele ryby, ako pleskáč a plotica. Vyskytuje sa tu aj karas striebristý a jalce. Na niektorých miestach možno natrafiť na húfy kaprov. Vďaka značnej členitosti ramena tu nachádzajú vhodné úkryty dravé ryby, ako šťuka, zubáč a sumec. Pri hladine svoju prítomnosť často prezrádza loviaci boleň. Dunaj č. 4 - Devínsko - Karloveské rameno - 1-0140-1-1

Zákaz lovu rýb vo vyznačenej časti ochranného pásma I. stupňa (vodárenský zdroj).

Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: zubáč veľkoústy 55/x, sumec 90/x, mrena severná 50/x, jalec hlavatý 35/x, jalec tmavý 35/x, jalec maloústy 25/x, boleň 50/x, ostriež x/10.

Dunaj č. 4 - Devínsko - Karloveské rameno má hodnotenie: 4 z 5 . Celkovo hodnotilo 5 rybárov.
Hodnotenie:


Foto-galéria: Dunaj č. 4 - Devínsko - Karloveské rameno

Nahraj Fotku


Mapa

Rybárske preteky

Lovné miery

Zanechať komentár

Komentáre

Fero  | 20.05.2021 12:00:43

Rybolov si neužijete, nakoľko je voda plná kajakárov, niekedy je ich tu aj 60...

Michal  | 02.03.2023 16:17:09

zaujímalo by ma kďe nájdem tu vyznačenú časť kde sa nesmie loviť

Revíry v MsO SRZ Bratislava 4 (nahodných max 18)

Štrkovisko Kuchajda

Číslo:

Plocha:

1-0980-1-1

9

Oblúbenosť 4 z 5

Morava č. 1

Číslo:

Plocha:

1-0390-1-1

0

Oblúbenosť 4 z 5