Revír Hron č. 3 | 2-0760-1-1

Číslo revíru: 2-0760-1-1
Rozloha: 318
Organizácia: MsO SRZ Levice
Účel: lovný
Druh povolenia: celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Charakter vody: kaprový
Úžívateľ: SRZ
Okres: Levice
Stránka organizácie:
Správca: PH
  • Oblúbenosť 4 z 5

Rieka Hron od cestného mosta v obci Jur nad Hronom po ústie Kozárovského (Čaradického) potoka. Mŕtve rameno v katastri obce Horná Seč a Kalná n. Hronom, čiastkové povodie potoka Podlužianka od cestného mosta v obci Starý Hrádok po pramene, povodie potoka Nová Podlužianka od jej ústia do rieky Hron pri obci Vyšné nad Hronom po jej výtok pri ČOV Levice, potoky Korlát, Lipník a Kozárovský (Čaradický), Rybnícky po24 tok, Teplička, Kráľovka, Čajkovský potok vrátane prítoku Burda, Gondovský potok, Kamenec vrátane prítokov, Ďúrsky potok vrátane prítokov a Zahajský potok od ústia po pramene. Vzdutia nad vodnými stavbami MVE Turá, MVE Tekov, MVE Kalná nad Hronom a MVE Veľké Kozmálovce tvoria samostatné rybárske revíry, kde platí zákaz lovu všetkých v súlade v § 11 ods. 3 zákona o rybárstve.

Hron č. 3 má hodnotenie: 4 z 5 . Celkovo hodnotilo 10 rybárov.
Hodnotenie:


Foto-galéria: Hron č. 3

Nahraj Fotku


Mapa

Rybárske preteky

Lovné miery

Zanechať komentár

Komentáre

Revíry v MsO SRZ Levice (nahodných max 18)

VN Kalná nad Hronom

Číslo:

Plocha:

2-4870-1-1

28

Oblúbenosť 0 z 5

VN Veľký Ďur

Číslo:

Plocha:

2-5500-1-2

7

Oblúbenosť 0 z 5

Sikenica č. 2

Číslo:

Plocha:

2-2660-1-1

20

Oblúbenosť 0 z 5

VN Veľké Kozmálovce

Číslo:

Plocha:

2-4920-1-1

72

Oblúbenosť 4 z 5

VN Kozárovce

Číslo:

Plocha:

2-4910-1-1

22

Oblúbenosť 3 z 5

VN Bátovce

Číslo:

Plocha:

2-4490-1-1

24

Oblúbenosť 3 z 5

Hron č. 3

Číslo:

Plocha:

2-0760-1-1

318

Oblúbenosť 4 z 5

VN Pukanec

Číslo:

Plocha:

2-5180-1-2

4

Oblúbenosť 0 z 5

VN Turá

Číslo:

Plocha:

2-5420-1-1

30

Oblúbenosť 3 z 5

VN Tekov

Číslo:

Plocha:

2-5342-1-1

0

Oblúbenosť 0 z 5

Štrkovisko Mýtne Ludany

Číslo:

Plocha:

2-3740-1-1

5

Oblúbenosť 0 z 5

Perec č. 3

Číslo:

Plocha:

2-2120-1-1

13

Oblúbenosť 3 z 5

VN Devičany

Číslo:

Plocha:

2-4640-1-2

4

Oblúbenosť 0 z 5