Revír Morava č. 3 | 1-0410-1-1

Číslo revíru: 1-0410-1-1
Rozloha: 0
Organizácia: MO SRZ Gajary
Účel: lovný
Druh povolenia: celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Charakter vody: kaprový
Úžívateľ: SRZ
Okres: Malacky
Stránka organizácie:
Správca: MO Gajary
  • Oblúbenosť 0 z 5

Čiastkové povodie rieky Moravy od rkm 33,3 pri obci Záhorská Ves-Suchohrad po ústie Rudavy rkm 51,8. Revír je hraničná voda - lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.

Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.

Morava č. 3 - 1-0410-1-1

Hodnotenie:


Foto-galéria: Morava č. 3

Nahraj Fotku


Mapa

Rybárske preteky

Lovné miery

Zanechať komentár

Komentáre

Revíry v MO SRZ Gajary (nahodných max 18)

Štrkovisko Gajarsko – Suchohradské

Číslo:

Plocha:

1-0910-1-1

4

Oblúbenosť 0 z 5

Tunka

Číslo:

Plocha:

1-1240-1-1

0

Oblúbenosť 0 z 5

Morava č. 3

Číslo:

Plocha:

1-0410-1-1

0

Oblúbenosť 0 z 5

Požiarna nádrž

Číslo:

Plocha:

1-0480-1-2

2

Oblúbenosť 0 z 5

Horné rameno

Číslo:

Plocha:

1-0180-1-1

1

Oblúbenosť 0 z 5

Záhorský kanál

Číslo:

Plocha:

1-1470-1-1

9

Oblúbenosť 0 z 5

OR Štokrzí

Číslo:

Plocha:

1-0450-1-1

0

Oblúbenosť 0 z 5

Cirno

Číslo:

Plocha:

1-0030-1-1

1

Oblúbenosť 0 z 5

Bobrie jazero

Číslo:

Plocha:

1-0010-1-1

5

Oblúbenosť 0 z 5

Špek

Číslo:

Plocha:

1-0860-1-1

7

Oblúbenosť 0 z 5