Revír Štrkovisko Adamov č. 2 | 2-2840–1-1

Číslo revíru: 2-2840–1-1
Rozloha: 60
Organizácia: MO SRZ Holíč
Účel: lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Charakter vody: kaprové vody
Úžívateľ: SRZ
Okres: Skalica
Stránka organizácie: srzmoholic.sk
Správca:
  • Oblúbenosť 3 z 5

Vodná plocha štrkoviska pri meste Gbely. Zákaz vstupu na ostrovy (CHRO). Zákaz kempovania a používania vodných plavidiel - motorových celoročne a bezmotorových od 1.marca do 31.mája. Z  Á  K A Z: 1. vstupu na ostrovy 2. používania vodných motorových plavidiel 3. používania vodných nemotorových plavidiel v období od 1.3. do 31.5. 4. výkonu rybárskeho práva v severnej časti jazera Adamovské štrkovisko II. v lokalite Šránky v označenom 100 m úseku od ornitologickej stanice smerom k priestoru aktívnej ťažby štrku v období od 1.10. do 31.5. 5. výkonu rybárskeho práva v severnej časti jazera Adamovské štrkovisko II. v lokalite Šránky v označenom 100 m úseku nadväzujúcom na predchádzajúci úsek až po priestor aktívnej ťažby štrku 6. trvalo umiestňovať akékoľvek obytné zariadenia (maringotky, prívesy, motorové vozidlá vyradené z evidencie a pod.) na brehy vodnej plochy mimo územia nato určeného podľa Územného plánu zóny – Adamovské jazerá I. a II. 7. umelého zmenšovania plochy pobrežných porastov mimo územia aktívnej ťažby štrku. Zákaz je vydaný za účelom zabezpečenia ochrany biotopu hniezdisk chránených druhov vodného vtáctva na dobu neurčitú. Nerešpektovanie  uvedených rozhodnutí Obvodného úradu životného prostredia v Senici bude riešiťpriestupková  komisia  Obvodného úradu.

Štrkovisko Adamov č. 2 má hodnotenie: 3 z 5 . Celkovo hodnotilo 6 rybárov.
Hodnotenie:


Foto-galéria: Štrkovisko Adamov č. 2

Nahraj Fotku


Mapa

Rybárske preteky

Lovné miery

Zanechať komentár

Komentáre

Revíry v MO SRZ Holíč (nahodných max 18)

Kanál Kátovské jazero

Číslo:

Plocha:

2-0981-1-1

0

Oblúbenosť 0 z 5

Kátovský kút

Číslo:

Plocha:

2-1020-1-1

8

Oblúbenosť 0 z 5

Štrkovisko Adamov č. 2

Číslo:

Plocha:

2-2840–1-1

60

Oblúbenosť 3 z 5

Štrkovisko Boričky II

Číslo:

Plocha:

2-3020-1-1

46

Oblúbenosť 4 z 5

VN Prietržka

Číslo:

Plocha:

2-5160-1-1

3

Oblúbenosť 0 z 5

Chvojnica č. 1

Číslo:

Plocha:

2-0280-1-1

0

Oblúbenosť 0 z 5

Štrkovisko Unín

Číslo:

Plocha:

2-4120-1-1

13

Oblúbenosť 3 z 5

Morava č. 7B

Číslo:

Plocha:

2-1350-1-1

0

Oblúbenosť 4 z 5

Štrkovisko Boričky I.

Číslo:

Plocha:

2-3010-1-1

18

Oblúbenosť 5 z 5

Štrkovisko Adamov č. 1

Číslo:

Plocha:

2-2830-1-1

28

Oblúbenosť 0 z 5

Farská voda

Číslo:

Plocha:

2-0640-1-1

0

Oblúbenosť 3 z 5

Štrkovisko Holíč

Číslo:

Plocha:

2-3290-1-1

2

Oblúbenosť 0 z 5

Melioračný kanál Tvrdonice

Číslo:

Plocha:

2-1300-1-1

0

Oblúbenosť 0 z 5