VN Nová Bystrica

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ Piešťany

Okres: Čadca

Rozloha: 192 ha

Číslo: 3-5490-4-3

Vodná plocha vodárenskej nádrže od telesa hrádze po koniec vzdutia pri max. prevádzkovej hladine 598,5 m.n.m pri obci Nová Bystrica. VN Nová Bystrica - 3-5490-4-3

VN Nová Bystrica - prítoky

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ Piešťany

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-5500-4-2

Čiastkové povodie potokov Harvelka, Riečnica a Stanov potok od ústia do VN Nová Bystrica po pramene. VN Nová Bystrica - prítoky - 3-5500-4-2

VN Turzovka

Organizácia: MO SRZ Turzovka

Okres: Čadca

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5900-1-1

Vodná plocha nádrže pri meste Turzovka. VN Turzovka - 3-5900-1-1

VN Turzovka č. 2

Organizácia: MO SRZ Turzovka

Okres: Čadca

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5910-1-2

Vodná plocha troch nádrží pri meste Turzovka. VN Turzovka č. 2 - 3-5910-1-2

Vychylovka

Organizácia: MO SRZ Čadca

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6080-4-1

Potok Vychylovka od ústia do rieky Bystrica v obci Nová Bystrica po pramene. Vychylovka - 3-6080-4-1