VVN Tvrdošín

Organizácia: MO SRZ Trstená

Okres: Tvrdosin

Rozloha: 91 ha

Číslo: 3-6050-1-1

Vodná plocha vyrovnávacej nádrže (91 ha) pri obci Tvrdošín od telesa hrádze po priehradné teleso vodnej nádrže Orava. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa - nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu....

VN Krpeľany

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Martin, Dolný Kubín

Rozloha: 140 ha

Číslo: 3-5240-1-1

Vodná plocha spodnej časti nádrže (144 ha) od priehradného telesa po ústie menného pravostranného potoka pri parkovisku. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa - nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu....

Orava č. 1

Organizácia: MO SRZ Dolný Kubín

Okres: Dolný Kubín

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2710-5-1

Čiastkové povodie rieky Oravy od ústia do Váhu pri obci Kraľovany po ústie Raciborského potoka pod obcou Oravský Podzámok. Orava č. 1 - 3-2710-5-1

Istebnianka

Organizácia: MO SRZ Dolný Kubín

Okres: Dolný Kubín

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1300-4-1

Istebnianka (Istebiansky potok) od ústia do Oravy nad podnikom OFZ Istebné po pramene nad obcou Istebné. Istebnianka - 3-1300-4-1

Jasenovský potok

Organizácia: MO SRZ Dolný Kubín

Okres: Dolný Kubín

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1360-4-1

Jasenovský potok (Kubínsky) od ústia do Oravy v Dolnom Kubíne po pramene nad obcou Osádka, vrátane prítokov. Do revíru patrí aj Leštinský potok ústia vo Vyšnom Kubíne po pramene nad obcou Jasenová. Jasenovský potok -...

Jelšava

Organizácia: MO SRZ Dolný Kubín

Okres: Dolný Kubín

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1480-4-1

Jelšava (Jelšavský potok) a Ráztočný potok od ústia do Oravy v Dolnom Kubíne po pramene (Jelšava - pramene pod Kubínskou Hoľou). Jelšava - 3-1480-4-1

Lehotský potok (DK)

Organizácia: MO SRZ Dolný Kubín

Okres: Dolný Kubín

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1910-4-1

Čiastkové povodie Lehotského potoka od ústia do Oravy v Dolnom Kubíne - Malý Bysterec po pramene nad obcou Beňova Lehota. Lehotský potok (DK) - 3-1910-4-1

OR Istebné

Organizácia: MO SRZ Dolný Kubín

Okres: Dolný Kubín

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2620-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Oravy od závodu OFZ v Istebnom po vodnú zdrž pri moste do obce Žaškov. OR Istebné - 3-2620-1-1

Pucov potok

Organizácia: MO SRZ Dolný Kubín

Okres: Dolný Kubín

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3080-4-1

Pucov potok od ústia do Oravy v obci Medzibrodie n/Oravou po pramene nad obcou Pokryváč vrátane prítokov. Pucov potok - 3-3080-4-1

Bystrička (dol. kubín)

Organizácia: MO SRZ Dolný Kubín

Okres: Dolný Kubín

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0400-4-1

Potok Bystrička od ústia do Oravy pod železničnou zastávkou Bystrička po pramene, vrátane prítokov. Bystrička (dol. kubín) - 3-0400-4-1