Štrkoviská Vlkanovo 1, 2

Organizácia: MO SRZ Hurbanovo

Okres: Komárno

Rozloha: 9 ha

Číslo: 2-2810-1-1

Vodné plochy štrkovísk pri majeri Vlkanovo a Gór. Štrkoviská Vlkanovo 1, 2 - 2-2810-1-1

Štrkovisko Bajč

Organizácia: MO SRZ Hurbanovo

Okres: Komárno

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-2870-1-1

Vodné plochy štrkovísk v obci Bajč pri štátnej ceste (0,5ha), pri železničnej stanici (0,5ha). Štrkovisko Bajč - 2-2870-1-1

Štrkovisko Bohatá

Organizácia: MO SRZ Hurbanovo

Okres: Komárno

Rozloha: 4 ha

Číslo: 2-2990-1-1

Vodné plochy štrkovísk pri obci Hurbanovo-Bohatá ( 3,2ha + 0,8 ha). Vodná plocha štrkoviska pri obci Bodovka, úsek "Bachor" vyznačený tabuľami je neresisko rýb - zákaz lovu od 1.1.- 30.6. Štrkovisko Bohatá -...

Štrkovisko Částa

Organizácia: MO SRZ Kolárovo

Okres: Komárno

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-3060-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri štátnej ceste Kolárovo - Zemianska Olča. Obhospodaruje mesto. Štrkovisko Částa - 2-3060-1-1

Štrkovisko Čergov

Organizácia: MO SRZ Kolárovo

Okres: Komárno

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-3090-1-1

Vodná plocha štrkoviska v meste Kolárovo. Štrkovisko Čergov - 2-3090-1-1

Štrkovisko Číčov

Organizácia: MsO SRZ Komárno

Okres: Komárno

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-3100-1-1

Vodná plocha štrkoviska v obci Číčov. Štrkovisko Číčov - 2-3100-1-1

Štrkovisko Imeľ

Organizácia: MO SRZ Hurbanovo

Okres: Komárno

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-3350-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Imeľ. Štrkovisko Imeľ - 2-3350-1-1

Štrkovisko Kava I.

Organizácia: MsO SRZ Komárno

Okres: Komárno

Rozloha: 6 ha

Číslo: 2-3420-1-1

Vodná plocha štrkoviska v obci Kava. Štrkovisko Kava I. - 2-3420-1-1

Štrkovisko Kava II.

Organizácia: MsO SRZ Komárno

Okres: Komárno

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-3430-1-1

Vodná plocha štrkoviska v obci Kava. Štrkovisko Kava II. - 2-3430-1-1

Štrkovisko Kližská Nemá

Organizácia: MsO SRZ Komárno

Okres: Komárno

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-3460-1-1

Vodná plocha štrkoviska v obci Kližská Nemá. Štrkovisko Kližská Nemá - 2-3460-1-1