Jazerá Rychnavské

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 9 ha

Číslo: 3-1390-1-1

Vodná plocha dvoch jazier pri obci Štiavnické Bane. Jazerá Rychnavské - 3-1390-1-1

Jazerá pri Banskej Štiavnici

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-1380-1-1

Vodná plocha jazier Červená studňa, Paradajské, Bančianske v okolí mesta Banská Štiavnica. Jazerá pri Banskej Štiavnici - 3-1380-1-1

Jazero Bakomy

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-1400-1-1

Vodná plocha jazera pri obci Štiavnické Bane. Jazero Bakomy - 3-1400-1-1

Jazero Belianske

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-1410-1-1

Vodná plocha jazera pri meste Banská Štiavnica. Jazero Belianske - 3-1410-1-1

Jazero Evička

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-1420-1-1

Vodná plocha jazera v obci Štiavnické Bane. Jazero Evička - 3-1420-1-1

Jazero Halčianske

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-1430-1-1

Vodná plocha jazera v obci Banská Belá. Jazero Halčianske - 3-1430-1-1

Jazero Klinger

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-1440-4-1

Vodná plocha jazera pri meste Banská Štiavnica Jazero Klinger - 3-1440-4-1

Jazero Počúvadlianske

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 12 ha

Číslo: 3-1450-1-1

Vodná plocha jazera pri obci Počúvadlo. Jazero Počúvadlianske - 3-1450-1-1

Jazero Winšachtské

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-1460-1-1

Vodná plocha jazera v obci Štiavnické Bane. jazero Winšachtské - 3-1460-1-1

Jesenica

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica, Zvolen

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-1490-4-1

Potok Jesenica (Starý potok) od ústia do Hrona pri obci Hronská Breznica po pramene. Jesenica - 3-1490-4-1