Klastavský potok

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica, Krupina

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-1540-4-1

Klastavský potok od ústia pravostranného bezmenného potoka pri obci Ladzany po pramene. Klastavský potok - 3-1540-4-1

Komorovské rybníky

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-1630-1-1

Vodná plocha dvoch rybníkov pri meste Banská Štiavnica. Komorovské rybníky - 3-1630-1-1

Štiavnica č. 3 (ban. štiavnica)

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-3980-4-1

Čiastkové povodie Štiavnice od cestného mosta v obci Hontianske Nemce po pramene. Štiavnica č. 3 (ban. štiavnica) - 3-3980-4-1

Veľké Studenské a Malé Studenské jazero

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 9 ha

Číslo: 3-4820-1-1

Vodná plocha dvoch jazier v obci Banský Studenec. Veľké Studenské a Malé Studenské jazero - 3-4820-1-1

VN Banská Belá

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-4900-1-1

Vodná plocha nádrže v obci Banská Belá. VN Banská Belá - 3-4900-1-1