Vychylovka

Organizácia: MO SRZ Čadca

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6080-4-1

Potok Vychylovka od ústia do rieky Bystrica v obci Nová Bystrica po pramene. Vychylovka - 3-6080-4-1